Week tegen kindermishandeling

donderdag 2 februari 2017

Jaarlijks 119.000 kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling in welke vorm dan ook is veel, veel te veel. Dat kunnen we in een beschaafd land als Nederland niet laten gebeuren.

Terug van vakantie, vol energie, bruisend van ideeën komen we  natuurlijk allemaal in actie tegen kindermishandeling in de Week tegen Kindermishandeling dit jaar van 14 t/m 20 november a.s.

Er is voor elk mishandeld kind maar één volwassene nodig om de vicieuze cirkel van verbaal of fysiek geweld of verwaarlozing te doorbreken. Op de website www.weektegenkindermishandeling.nl staan de eerste voorbeelden van organisaties die in actie komen. Maar dat moeten er de komende maanden veel meer worden verspreid over het hele land en over alle disciplines in onze samenleving.

• Burgemeesters en wethouders die in hun gemeente op de barricaden gaan voor de kinderen,

• Artsen die het onderwerp bespreken, 

• Scholen die met het team maar ook met kinderen en ouders in gesprek gaan, 

• Verenigingen die hun vrijwilligers trainen,

• Zorgprofessionals die samen afspreken anders te gaan kijken en te melden

• En natuurlijk de kinderen zelf: zij moeten weten hoe te handelen wanneer een klas of clubgenootje, vriend of vriendinnetje of zijzelf in een onveilige situatie komen.

Laten we het gesprek met elkaar aangaan! Kom in actie! 

Op www.weektegenkindermishandeling.nl kunt u alles lezen over het belang om ook in actie te komen. Organiseer een activiteit en meld deze aan. Download het logo en de poster of mail het adres waar we een aantal posterexemplaren naar toe kunnen sturen. Communiceer intern en extern over dit maatschappelijk appèl. Wij en de jaarlijkse 119.000 slachtoffertjes rekenen op u!