Belangrijk! Communicatieboodschap

maandag 23 oktober 2017

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van de organisaties uit het straf-, zorg- en gemeentelijke domein. De regisseurs van het Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor geco├Ârdineerde actie. De procesregisseurs bewaken de uitvoering van de afspraken en forceren voortuitgang als het proces stagneert.

In het Veiligheidshuis werken 3 procesregisseurs (totaal 2 fte) aan deze zaken. Van deze 3 regisseurs keren er 2 door verschillende redenen terug naar de uitlenende ketenpartner. Hierdoor ontstaat per direct een sterk verminderde personeelscapaciteit.

Ook wanneer wij de huidige personeelscapaciteit volledig inzetten,  heeft deze resterende capaciteit toch verstrekkende gevolgen voor de hoeveelheid bestaande en nieuwe casuistiek die opgepakt kan worden. Inzet op de casu├»stiek moet dan ook beoordeeld worden op de mate van urgentie (= veiligheidsrisico).

Het proces om te komen tot invulling van ontstane formatie is inmiddels in volle gang en ziet er veelbelovend uit. De huidige verwachting is dat de capaciteit op 1 januari 2018 weer op sterkte is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ketenmanager Rianne Folkerts via telefoonnummer 088-2460264